De entree en het trappenhuis zijn het visitekaartje van uw gebouw. Wij maken gebruik van de nieuwe en zeer innovatieve StairWellmethode! Schonere vloeren, millieu bewust schoonmaken en geen uitglijgevaar meer.

Voordelen

  • Geen restwater = geen lekstrepen en randvervuiling
  • Korte droogtijd = minder kans op uitglijden = veiliger
  • Periodiek onderhoud wordt uitgesteld of komt te vervallen
  • 75% minder waterverbruik* t.o.v. traditionele methode (* bij 10 etages)
  • Geen emmers vuil water meer waar klanten over klagen

Lees meer over Stair-Well


Introductie video